Training program conducted on Financial Statements of local councils!

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާނާއި ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި