Workshop on Capacity Building for Baa Atoll NGOs

  ބ. އަތޮޅުގެ ކްލަބް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ބ. އަތޮޅު ގައި ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕް